torsdag 11 maj 2017

Välsignelse av sådden

Ur den finska kyrkohandboken


Klicka på texterna så blir de större.
Högerklicka och välj ny flik så blir
de ännu större och du får en weblänk.


-

tisdag 2 maj 2017

TomasandaktProjekt Tomasandakt i Vårfrukyrkan.

Söndagar klockan 18.00

Andakt för alla församlingar i pastoratet och med ekumenisk prägel. Var fjärde andakt som mässa med tjänstgörande präst.

Brödet i nattvarden kan vara bakat strax innan mässan

I övrigt lekmannaledd med tonvikt på ungdomar.

Gudstjänstuppdrag för änglarna.

Inbjudan till Västerledskyrkan, Enakyrkan, Sankt Adai och Sankt Ilian.

Osorterat innehåll:

Kort inledning med beskrivning av andaktens innehåll.

Psalm 681 Herre hör min bön

Några psalmer. T.e.x. 730, 731, 767, 768 och några sånger ur det gula Taizéhäftet. Inget ackompanjemang eller stilla akustisk gitarr/blockflöjt

Personlig reflektion över personlig tro. 5-10 minuter med olika deltagare varje gång. Samtal om reflektionen.

Förbönsstationer för samfunden med ljuständning

En kort evangelieläsning ur Johannes med Tomasanknytning

Betraktelse över Tomas och tvivlet

Inkluderande välsignelsebön


Avslutning
Dagens skärmdump

Välsignelse av sådden

Ur den finska kyrkohandboken Klicka på texterna så blir de större. Högerklicka och välj ny flik så blir de ännu större och du får en ...